یک شماره کمتر به چه معناست؟

طرح یک شماره کمتری طرح ای است که در آن زیست یاران عزیز بعنوان یک حرکت بزرگ و تأثیرگذار در مدت یک سال حضور پیدا می کنند و هر بار که قبض آب و برق و گاز به درب منازلشان رسید. مقدار مصرف آن را یادداشت می کنند و از آن عکس می گیرند و تا قبض بار بعدی باید سعی و تلاش کنند حداقل یک شماره کمتر شود.
یعنی تمام زیست یاران وظیفه دارند هم خودشان و هم به همه اعضاء خانواده با احترام و ادب تذکر دهند که مصرف کمتری داشته باشند.
به کسانی که بیشترین کاهش مصرف را داشته باشند در این طرح بزرگ ملی به قید قرعه جوایز ارزشمندی تعلق می گیرد و برای دریافت درجه عالی نشان زیست یار امتیاز بالاتری دریافت می کنند
نشان زیست یار یک افتخار بزرگ است که توسط بالاترین مقام کشوری – استانی – شهرستانی و شهری دریافت می شود.