نقاشی محیط زیستی سوسن

نقاشی از سوسن طاهری ۱۴ساله از شهر گزبرخوار استان اصفهان، برنده جایزه در مسابقات نقاشی هیکاری ژاپن (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)