اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی

اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی - کاپ ۱۳- به مدت سه روز (دوم تا چهارم دسامبر) در مکزیک برگزار می شود

اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی - کاپ ۱۳- به مدت سه روز (دوم تا چهارم دسامبر) در مکزیک برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده  جمهوری اسلامی ایران در گردهمایی اعضای کنوانسیون تنوع زیستیاست که به نیابت از معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس این سازمان در بخش وزرا شرکت می کند.

کاپ ۱۳ دستور کار خود را با توجه به گذشت شش سال از تعیین اهداف ده ساله تنوع زیستی موسوم به اهداف آی چی در اجلاس ژاپن، بررسی اقدامات و چالش از منظر این اهداف قرار داده است.

در سال ۲۰۱۰ اهداف آی چی مبنی بر مقابله با روند انقراض گونه های گیاهی و جانوری مورد توافق اعضای کنوانسیون تنوع زیستی قرار گرفت و این که در نشست مکزیک، جامعه جهانی و کشورها می بایست اقدامات خود را برای دستیابی به اهداف و نیز چالش هایی که برای تحقق اهداف دارند، تشریح کنند.

دستور کار اجلاس تنوع زیستی مکزیک عبارتند از مقابله با روندهای انقراض، توسعه همکاری های منطقه ای، توجه به نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی و معضلات روز جهانی مانند توسعه خشونت که آثار مخربی بر تنوع زیستی دارد.