کارهای خوب زیست یاران

کارهای خوب زیست یاران

کارهای خوب زیست یاران

هر روز به گل‌ها و گیاهانی که در خانه داریم آب می‌دهم.

وقتی می‌خواهم زباله‌ها را در سطل آشغال بریزم هر زباله را در سطل مخصوص خودش می‌ریزم. کاغذها و پلاستیک‌ها و شیشه‌ها را از هم جدا می‌کنم.

با حیوانات مهربان هستم، گربه‌ها را نمی‌ترسانم، گنجشک‌ها را فراری نمی‌دهم، کبوترها را اذیت نمی‌کنم.

در مصرف آب صرفه جویی می‌کنم، وقتی دست و صورتم را می‌شویم یا به حمام می‌روم سعی می‌کنم آب را بی خودی هدر ندهم. فقط همان مقدار که لازم است شیر آب را باز می‌کنم.

توی  مدرسه، خیابان یا هنگام مسافرت زباله‌ها را فقط در سطل زباله می‌ریزم.

وقتی برای گردش به طبیعت می‌رویم، به درخت‌ها آسیب      نمی‌زنم، شاخه‌هایش را نمی‌شکنم، گل‌ها و گیاهان را نمی‌چینم.

همه این کارهای خوب را به دیگران یاد میدهم.

چون من یک «زیست یارم».