شرح وظایف زیست یاران

شرح وظایف زیست یاران

شرح وظایف زیست یاران

به نام خداوند رنگین کمان 

خداوند جنگل را آفرید     

که شبانه روز در تلاش است تا هوای تازه برای تنفس من آماده کند.

دشت‌ را آفرید

که با مهربانی گندم‌ها، برنج‌ها، و همه خوردنی‌ها را پرورش می‌دهد تا به من هدیه کند.

ابر را آفرید

که بی سر و صدا، اما پرتلاش در رفت و آمد است تا برایم باران بفرستد.

رودخانه را آفرید

که تمام عمر می‌دود و با شتاب از سنگلاخ‌ها و راه‌های پر پیچ و خم می‌گذرد تا خودش را به من برساند.

جنگل، دشت،‌ ابر‌ و رودخانه‌ دوستان ما هستند،

هوای سالم، غذای سالم و آب سالم به ما هدیه می‌دهند،

مواظب ما هستند که تندرست و شاد و شاداب باشیم،

چه دوستان مهربانی!!

 اما دوستی یک طرفه نیست...

ما هم مواظب دوستانمان هستیم،

مواظبیم تا:

جنگل‌ها سرسبز باشند، و خوب تنفس کنند.

دشت‌ها در آرامش فقط به سبزه‌ها و شکوفه‌ها فکر کنند.

رودخانه‌ها سرحال و پر شور، در رفت و آمد باشند.

ما مواظب دوستان خود هستیم،ما یار محیط زیست هستیم،

 

ما «زیست‌یاریم».