روز جهانی بدون خودرو

روز جهانی بدون خودرو برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ برگزار شد و ۲۲ سپتامبر هر سال مردم جهان روز بدون آلودگی صوتی، آلودگی هوا و استرس را جشن می گیرند. هر ساله در این تاریخ در جای جای جهان مراسم مختلفی برگزار می شود تا جایگزین های خودرو معرفی گردند. دلیل انتخاب این تاریخ هفته پویایی (تحرک) در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است ولی اکنون هدف اصلی جلب مشارکت مردم سراسر جهان می باشد. در ابتدا روزهای بدون خودرو در جریان بحران نفت در دهه ۷٠ میلادی شکل گرفت و پس از انتخاب تاریخ های مختلف توسط کشورهای اروپایی در دهه ۹٠ ، روز جهانی بدون خودرو در سال ١۹۹۹ در قالب یک پروژه آزمایشی با عنوان “بدون خودرو در محل زندگیم” در اتحادیه اروپا نامگذاری شد که در نهایت هفته پویایی (تحرک) معرفی گردید. از سال ٢٠٠٠ میلادی ٢٢ سپتامبر به عنوان روز بدون خودرو در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
روز جهانی بدون خودرو در ظاهر برای شهرهای بزرگ و پرترافیک نمود بیشتری دارد ولی هیچ گاه نباید اثرات سیستمی این معضل فراموش شود. شاید اگر چندین سال پیش فرهنگ سازی مناسب در خصوص استفاده از مناسب و بجا از خودروهای شخصی شده بود اکنون وضعیت بهتر بود.
اگر با نگرشی سیستمی به تردد یک خودرو توجه کنیم علاوه بر آلودگی های آن (صوتی، هوا و در برخی موارد بصری) می توان اثرات ریز و درشت متعددی را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال تصادفات جاده ای و هزینه های گوناگون این تصادفات و یا عوامل دیگری که شاید به ذهن شما برسد. 
امیدواریم فرهنگ سازی مناسب و عنایت تمامی مردم از بوجودآمدن و یا گسترش معضلات مربوط به از آلودگی های خودرو تا حد امکان جلوگیری شود.