جشن ملی درختکاری چیست؟

اجرای طرح درخت کاری با بسیج همه دستگاه ها و درگیر شدن کودکان و دانش آموزان مقطع ابتدایی سراسر کشور و فرهنگ سازی در این زمینه
در یک روز خاص و با بسیج همه زیست یاران و خانواده های آنها با:

  1.  کاشت درخت و پیام رهبری با حضور نوادگان کودک و نوجوان ایشان
  2.  کاشت درخت و پیام ریاست محترم جمهوری با حضور نوادگان کودک و نوجوان ایشان
  3.  کاشت درخت و پیام ریاست محترم مجلس با حضور نوادگان کودک و نوجوان ایشان
  4.  ریاست محترم قوه قضاییه با حضور نوادگان کودک و نوجوان ایشان
  5.  رییس مجلس خبرگان با حضور نوادگان کودک و نوجوان ایشان
  6.  رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور نوادگان کودک و نوجوان ایشان
  7.  نمایندگان و وزراء و مسئولین مربوطه با حضور فرزندان و نوادگان کودک و نوجوان ایشان
  8.  زیست یاران با کلاه و لباس به همراه خانواده 

با پخش مستقیم تلویزیونی و رادیویی در یک روز کامل  (مانند جشن نیکوکاری) 
و تبلیغات وسیع قبلی همراه با تیزرهای تلویزیونی
هماهنگی های لازم با وزارت خانه ها و نهادها و تشکلهای مردم نهاد و زیست یاران همراه با خانواده خود
بازتاب بین المللی این طرح نیز زبانزد خواهد شد.
 به هر زیست یاری که آمار درخت خود و خانواده خود را ارائه دهد به بهترین آنها جوایز ارزشمندی تعلق میگیرد. حضور حامیان سبز مالی در این طرح ملی.