نقاشی هنداونه ای فاطمه از داراب

نقاشی از فاطمه جاوید ۱۱ ساله از شهر داراب فارس، برنده جایزه در مسابقات نقاشی هیکاری ژاپن (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)