چگونه می توانیم از لایه ازون محافظت کنیم؟

چگونه می توانیم از لایه ازون محافظت کنیم:


عدم استفاده از محصولاتی که باعث از بین رفتن لایه ازون می شوند

  • استفاده از کپسول های آتش خاموش کن با مواد فعال. درصورتی که کپسول آتشنشانی موجود از ترکیبات halon یا halogenated hydrocarbon ساخته شده است از آن استفاده نکرده و در مراکز مشخص آنها را معدوم کنید. تنها از کپسول های آتشنشانی که مخرب لایه ازون نیستند استفاده کنید.

ZZ2

  • هرگز محصولاتی را که در آنها از ترکیبات کلروفلوئروکربن (CFCs) استفاده شده است خریداری نکنید. این ترکیبات در اسپری ها، عطرها، سوسک کش ها، استفاده می شوند. هرچند چند سالی است که محصولات فوق بدون استفاده از CFCs نیز تولید می شوند. شایان ذکر است که عدم استفاده از این ترکیبات بر روی برچسب آنها قید شده است.  هنگام خرید اسپری ها به علامت سازگاری با اوزون (Ozone Friendly ) دقت کنیم.

Version-2

  • هنگام دور ریختن مواردی نظیر کپسولهای آتش نشانی، اسپری ها و یا وسایل سرمایشی به نحوه بازیافت آنها دقت کنیم. این نوع وسایل روش خاصی برای بازیافت دارند تا حداقل صدمه به اوزون را داشته باشند.
  • معدوم سازی و عدم استفاده از یخچال ها، فریزرها و کولرهای گازی ساخت سالهای قبل از 1995. زیرا در این لوازم از CFCs استفاده شده که این ترکیبات از آنها نشت کرده و وارد جو می¬شود

3Version-2

 الوار و چوب هایی را خریداری نمایید که چوب آنها توسط «متیل بروماید» آفت کشی نشده باشد. زیرا ممکن است باعث انتشار عنصر بروم به جو گردد که باعث تخریب لایه ازون می گردد. در بسته بندی الوار اگر نوشته شده باشد HT بدان معنا است که با حرارت آفت کشی شده است و اگر MT قید شده باشد نشانگر استفاده از متیل بروماید است.

sion-2

کنترل و مدیریت مصرف کودهای شیمیایی ازته:
کودهای ارگانیک و شیمیایی تاکنون بزرگترین منبع تولید اکسیدهای ازت توسط بشر بوده اند. استفاده از کودها ضروری است ولی باید مصرف آنها با روش های زیر مدیریت گردد:
الف- استفاده از حجم بهینه کودها با توجه به میزان محصول
ب- استفاده ار کودها و فرمول هایی که پراکنش گازی را به حداقل می رساند
پ- بهینه سازی زمان کوددهی تا این که مطمین شویم بیشتر ازت جذب شده است
ت- دقت در محل کوددهی در راستای به حداق رساندن پراکنش ترکیات ازته در جو


تغییر عادات در جهت حفظ لایه ازون

  • کمتر از اتومبیل شخصی استفاده کنیم: اکسید ازت امروزه مهم ترین منبع تخریب لایه ازون به حساب می آید. در شهرها، قسمت اعظم آن حاصل احتراق داخلی موتورهای بنزینی و گازوییلی وسایل نقلیه موتوری است. برا نیل به این مهم بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم:

الف- عدم استفاده از اتومبیل به صورت تک سرنشین
ب- استفاده از وسایل نقلیه عمومی
پ- پیاده روی در فواصل نزدیک و ممکن
ت- استفاده از دوچرخه

  • کاهش مصرف گوشت: با افزایش مصرف گوشت بر میزان فعالیت های دامداری ها افزوده می شود. تجزیه فضولات در دامداری ها باعث تولید اکسیدهای ازت می شود.
  • از فروشگاه های محلی خرید کنید. این امر باعث تردد کمتر و استفاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری در داخل شهر می شود.
  • استفاده از حساب ها و سیستم های الکترونیک نوین. این امر موجب می شود تمام فعالیت های بانکی ما در منزل یا محل کار انجام شده و نیاز به تردد در داخل شهر نداشته باشیم
  • در خیابان ها و سربالایی ها کمتر پدال گاز ماشین را فشار دهیم زیرا تاثیر خاصی بر سرعت اتومبیل نداشته جز این که باعث احترا